header

Informatie

Foto's

Film

Opleiding

Gedragscode

Uitrusting


Duikers

Duiklocaties

Agenda


Inloggen


Gedragscode


DVS wil een vereniging zijn waar alle leden zich prettig en op hun gemak voelen. Daarom onderschrijft zij de ‘Gedragscode NOB‘, waarin gedragsregels en -aanbevelingen zijn opgenomen waaraan NOB-leden zich in hun onderwatersportpraktijk moeten houden. De gedragscode is onderdeel van de NOB-reglementen, en geldt daarom voor alle NOB-leden.

Mocht je last hebben van zaken die tegen deze gedragscode ingaan, dan kun je dat altijd melden bij een van de bestuursleden. Wanneer je liever melding doet bij iemand buiten de club, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de NOB, via het e-mailadres vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org

Meldplicht seksuele intimidatie en misbruik
Ook binnen de sport is er regelmatig sprake van grensoverschrijdend gedrag zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie. Het is moeilijk te verteren dat dit vaak jarenlang plaats heeft kunnen vinden voordat het gesignaleerd werd. NOC*NSF, de aangesloten bonden en de ongeveer 25.000 clubs die ons land rijk is, hebben de plicht om seksuele intimidatie en misbruik zoveel mogelijk terug te dringen. Om die reden hebben de sportbonden besloten om een meldplicht in te voeren waardoor bestuurders verplicht worden vermoedens van seksuele intimidatie en misbruik te melden.

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten, waaronder de NOB. Meldingen bij de aanklager van ISR, zoals beschreven in artikel 3, verlopen via de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de bond. Bij de NOB is dat Martine van de Veen, bereikbaar via vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org of 0318-559347.

De meldplicht houdt kort gezegd het volgende in:
Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer trainers, begeleiders of leden iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

Informeer je leden
De NOB onderstreept het belang van deze meldplicht en vraagt dan ook om dit bekend te maken binnen de vereniging. Vergeet ook niet je medebestuurders en eventuele Vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging op de hoogte te stellen. De infographic waarin handvatten zijn opgenomen over het melden en hoe dat proces in zijn werk gaat is daarbij handig.
Bron: NOB
  Contact met Duikvereniging Staphorst 06-28581394 of info@dvs-staphorst.nl twitter  facebook